Painting

Vladyslav Shereshevskyi. Zamarstyniv,  2019

Vladyslav Shereshevskyi. Zamarstyniv, 2019

55x65 cm, acrylic on canvas
25 000 uah
Oleg Davydenko. Flame structure. From “Game with fire series”

Oleg Davydenko. Flame structure. From “Game with fire series”

70x100 cm
8200 uah
Natalia Bartkiv “Summer”

Natalia Bartkiv “Summer”

40х60 см. 2008
9 000 uah
Oleg Davydenko. Green radiance.

Oleg Davydenko. Green radiance.

100x70 cm, 2003
10 000 uah
Olesia Kaznoh “Node”. From the “Comparison” cycle

Olesia Kaznoh “Node”. From the “Comparison” cycle

45x45 cm, 2019, oil, canvas, embroidery
5500 uah
Olexandr Voytovych “Thinking”

Olexandr Voytovych “Thinking”

30x40 cm
11 250 uah
Olexandr Voytovych “Conversation”

Olexandr Voytovych “Conversation”

30х40 см
11 250 uah
Painting by Nina Reznichenko.

Painting by Nina Reznichenko.

Oil on canvas. 60x80 cm. Lviv, 2020
33750 uah
12345...