Sculpture

“Owl”. Ihor Bereza

“Owl”. Ihor Bereza

stoneclay, h - 9,5 sm, l - 18 sm
2700 uah
“Solomia Krushelnitski”. Vasyl Yarych

“Solomia Krushelnitski”. Vasyl Yarych

bronze, h - 29 sm
30500 uah
Volodymyr Odrehivski. “Sunrise”

Volodymyr Odrehivski. “Sunrise”

bronze, h - 42 sm, 39x7x8 cм, 2006, 6/8
48600 uah
Man with cat. Igor Bereza.

Man with cat. Igor Bereza.

h - 27 sm
9000 uah
Jaroslav Yuzkiv “Warrior”

Jaroslav Yuzkiv “Warrior”

1998, bronze, stone, h - 29 sm
37000 uah
Ihor Bereza “Tripillian” (whistle)

Ihor Bereza “Tripillian” (whistle)

2300 uah
Ihor Bereza “Horse”

Ihor Bereza “Horse”

ceramic, h - 17 sm
4500 uah
Vasyl Yarych “Moternity”

Vasyl Yarych “Moternity”

bronze, stone, h- 20 sm
20500 uah
Pylnyk Olga « Yin Yan».

Pylnyk Olga « Yin Yan».

2009, h- 21 sm
27000 uah